Sea girl

Închizi lumea în disperarea ei nebună

Şi-o azvârli ca piatra-n prima lacrimă de apă

Te fereşti râzând de stropi,

Pornind în grabă al tău joc

Navighezi ţinându-mă de mână,

Pe sub curcubeul iubirii

Spre ţărmul uitării.

________________________________________________________________

You close the world into its crazy desperation

And throw it into the first tear of water

You watch out for the drops, laughing,

Hurrying to play your game

You sail holding my hand,

Under love’s rainbow

Towards the shore of forgetfulness.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s